Villas évianaises : passé / présent

Villa Hubert (Dar Beïda), 9 Quai Paul-Léger

Villa Hubert (Dar Beïda), 9 Quai Paul-Léger

Villa Les Mouettes, 16 avenue de Grande-Rive

Villa Les Mouettes, 16 avenue de Grande-Rive

Villa Lémantine, 35 Quai Paul-Léger

Villa Lémantine, 35 Quai Paul-Léger

Villa Les Primevères - 7, avenue d'Abondance

Villa Les Primevères - 7, avenue d'Abondance

Villa La Vaudaire, 7 avenue d'Ausnières

Villa La Vaudaire, 7 avenue d'Ausnières

Villa L'Alsace, 15 avenue des Grottes

Villa L'Alsace, 15 avenue des Grottes